Foto: HTB AS

Steen-Hansen

Kategori:
Industribygg

BTA:
4200 m²

Byggeår:
2021

Entrepriseform:
Totalenterprise

Prosjektleder:
Øystein Njåstad

 

Industribygg med produksjon, lager, kontor.