Hvorfor velge HTB?

Totalenterprise

Vi tar oss av alt - fra idè til ferdig bygg. Vi planlegger med byggherren, prosjekterer, er byggeleder, fører kostnads-kontroll, oppfører, rehabiliterer og fungerer som en rådgiver i hele prosessen.

Kompetanse

Kjernen i vår virksomhet er høy kompetanse. Vår stab består av høyt kompetente arkitekter, ingeniører, byggeledere og erfarne tømrere / montører. En entreprenør til å stole på.

Trygghet

Htb har alle nødvendige sentrale godkjenninger. Med 35 års erfaring er våre 1500 bygge-prosjekter sterke bevis på at vi har det som trengs for å levere
- fra idè til ferdig bygg.

Fra idè til ferdig bygg

HTB er totalentreprenør med høy kompetanse og lang erfaring, og leverer industribygg, forretningsbygg og næringsbygg.

Helgesen Tekniske Bygg opererer med de strengeste krav og har selvsagt sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet. Du kan lese mer og se vårt godkjenningsertifikat her.

Siden starten som Helgesen Tekniske Bygg AS i 1981 har HTB vokst til å bli en respektert aktør i byggebransjen, der kjerneverdiene er åpenhet, personlig oppfølging og kundetilfredshet.

HTB har ca. 70 ansatte, og kjernen i vår virksomhet er høy kompetanse. Hos oss finner du arkitekter, ingeniører, byggeledere og tømrere og montører med lang erfaring. Vi er i hovedsak en totalentreprenør, og leverer industribygg, forretningsbygg og næringsbygg.

Når du velger HTB som din samarbeidspartner, så er vårt mål at du hele tiden underveis i prosessen skal føle deg trygg. Våre hovedprinsipper som ligger til grunn for alle avgjørelser i prosjektene er kompetanse, kvalitet og kostnadskontroll.

Våre prosjektledere er hands-on, lydhøre og erfarne. Et nært samarbeid med kunden har fokus hos oss, og vi hjelper deg fra A til Å, fra planleggingsfasen frem til nøkkelferdig bygg leveres etter alle spesifikasjoner.

Byggeprosjekter
1
Dyktige ansatte
1 +
års erfaring
1 +

Vi prosjekterer

Vi i HTB  vil sammen med byggherren definere ønske, behov og forutsetninger som skal ligge til grunn for ide og prosjektering av byggeprosjektet. Byggherrens behov må tilpasses byggtekniske krav til helse, miljø og sikkerhet, energi- behov,  vareflyt etc. 

Arkitekter og ingeniører i Htb AS har lang erfaring med å planlegge og  prosjektere industri og forretningsbygg. Vår kunnskap om materialer, moderne teknologi og muligheter, forskrifter, og begrensninger er viktige forutsetninger for et vellykket byggeprosjekt. Når planfasen er ferdig fortsetter våre dyktige tømrere og montører med oppføringen av bygningen. 

Næringsbygg

Gjennom de siste 20 år har bruk av stålkonstruksjoner i bygg vært økende. Stålkonstruksjoner i bærende elementer, kombinert med sandwich-elementer som vegger, gir vesentlig reduksjon i byggetid i forhold til gamle tradisjonelle byggemetoder.

Vi i HTB gjør våre valg av materialer sammen med byggherren. I svært mange av våre byggeprosjekter er derfor stålkonstruksjoner en del av en større helhet. Vi kombinerer, sammen med byggherre, de materialer som er best egnet til nettopp hans / hennes prosjekt. Våre leveranser av næringsbygg omfatter byggeprosjekter fra enkle uisolerte lagerhaller til store kjøpesentre og kompliserte industri- og næringsbygg.

HTB har vert en trygg og konstruktiv partner i en sømløs byggeprosess.”

Fagprat

Har du et prosjekt i tankene? Ta en telefon så tar vi en hyggelig fagprat og prater løst om deres ønsker, drømmer og idèer. Ring oss i dag.

Vår historie

Helgesen Tekniske Bygg ble grunnlagt i 1981 som et enmannsforetak. Enmannsforetaket har gjennom årene utviklet seg til HTB, med mer enn 50 ansatte. I 2018 ble 70% av aksjene kjøp opp av LAB, datter-selskap i AF Gruppen. 

Siden starten for over 35 år siden, har vi vært ansvarlig for mer enn 1500 byggeprosjekter innen industri, forretning og næringsbygg generelt. Vi ønsker fortsette å være en konstruktiv samarbeidspartner for våre kunder fremover.