ANSATTE I HTB

LEDELSE

Administrerende direktør

Ronny Laastad

Direktør

Richard von der Fehr

ADMIN ANSVARLIG

Vivian Jacobsen

IKT Ansvarlig

Roger Helgesen

Administrerende direktør

Ronny Laastad


Daglig leder og prosjektutvikler.

Direktør

Richard von der Fehr


Direktør

ADMIN ANSVARLIG

Vivian Jacobsen


IKT Ansvarlig

Roger Helgesen


Ansvarlig for drift og planlegging av IKT systemer i Helgesen tekniske bygg

ADMINISTRASJON

Regnskap og økonomi

Åse Greve Tepstad

Kontormedarbeider

Randi Vevle

HMSKS fagansvarlig

Harald Rostrup

HR Leder

Børre Sundsøy

Regnskap og økonomi

Åse Greve Tepstad


Kontormedarbeider

Randi Vevle


HMSKS fagansvarlig

Harald Rostrup


HR Leder

Børre Sundsøy


Epost:bs@htb.no

Telefon:+47 991 09 215

Ansatt siden:2022

PROSJEKTUTVIKLING

Administrerende direktør

Ronny Laastad

Utvikler

Jon Anders Birkeland

Utvikler

Daniel Kleiveland

Administrerende direktør

Ronny Laastad


Daglig leder og prosjektutvikler.

Utvikler

Jon Anders Birkeland


Tittel:Master i teknologi - Sivilingeniør

Epost:jab@htb.no

Telefon:+47 934 63 589

Ansatt siden:2010

Utvikler

Daniel Kleiveland


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:Daniel.kleiveland@htb.no

Telefon:+47 911 37 741

Ansatt siden:2013

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektleder

Bjarte Bjørsvik

Prosjektleder

Tonny Hjertås

Prosjektleder

Kjell Roald Naglestad

Prosjektleder

Torgeir Hauge

Prosjektleder

Helge Seivåg

Prosjektleder

Jan Rune Velsvik

Prosjektleder

Bjarte Bjørsvik


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:Bjarte@htb.no

Telefon:+47 934 63 586

Ansatt siden:2006

Prosjektleder

Tonny Hjertås


Epost:Tonny@htb.no

Telefon:+47 934 63 585

Ansatt siden:1989

Prosjektleder

Kjell Roald Naglestad


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:kjell.roald.naglestad@htb.no

Telefon:+47 481 25 278

Ansatt siden:2015

Prosjektleder

Torgeir Hauge


Tittel:Tømrer - Fagskole bygg

Epost:torgeir.hauge@htb.no

Telefon:+47 975 13 884

Ansatt siden:2017

Prosjektleder

Helge Seivåg


Tittel:Prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI

Epost:helge.seivag@htb.no

Telefon:+47 451 37 374

Ansatt siden:2022

Prosjektleder

Jan Rune Velsvik


PROSJEKTERING

Prosjekterende ingeniør

Ole-Harald Bleikli

Prosjekterende/Søknad

Jakob Aglen

Prosjekterende ingeniør

Torbjørn Hovden

Prosjekterende ingeniør

Simon Kveen

Prosjekterende ingeniør

John Arve Hjellvik

Prosjekterende ingeniør

Øyvind B. Mjelde

Prosjekterende ingeniør

Henrik A Hestnes

Teknisk tegner - Illustratør

Kevin Gullanger

Prosjekterende ingeniør

Torstein Bu

Prosjekterende ingeniør

Torgeir Selsøyvold

Prosjekterende ingeniør

Magnus A. Hestnes

Prosjekterende ingeniør

Kenneth Akerø Hjelm

Prosjekterende ingeniør

Krister Djuve Arnesen

Prosjekterende ingeniør

Ole-Harald Bleikli

Koordinator for prosjekteringsavdelingen


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:ole-harald@htb.no

Telefon:+47 488 80 443

Ansatt siden:2012

Prosjekterende/Søknad

Jakob Aglen


Tittel:Bachelor i arkitektur og Master i design

Epost:jakob.aglen@htb.no

Telefon:+47 986 53 144

Ansatt siden:2019

Prosjekterende ingeniør

Torbjørn Hovden

Leder for energi og bærekraft


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:torbjorn.hovden@htb.no

Telefon:+47 920 14 278

Ansatt siden:2014

Prosjekterende ingeniør

Simon Kveen


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:simon.kveen@htb.no

Telefon:+47 977 87 164

Ansatt siden:2017

Prosjekterende ingeniør

John Arve Hjellvik


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:john.arve.hjellvik@htb.no

Telefon:+47 488 80 448

Ansatt siden:2014

Prosjekterende ingeniør

Øyvind B. Mjelde


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:obm@htb.no

Telefon:+47 907 51 965

Ansatt siden:2019

Prosjekterende ingeniør

Henrik A Hestnes


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:henrik.hestnes@htb.no

Telefon:+47 404 91 797

Ansatt siden:2019

Teknisk tegner - Illustratør

Kevin Gullanger


Utd.:Teknisk tegner

Epost:kevin.gullanger@htb.no

Telefon:+47 930 20 451

Ansatt siden:2021

Prosjekterende ingeniør

Torstein Bu


Utd.:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:torstein.bu@htb.no

Telefon:+47 417 30 363

Ansatt siden:2020

Prosjekterende ingeniør

Torgeir Selsøyvold

Utd.:Sivilingeniør

Epost:torgeir.selsoyvold@htb.no

Telefon:+47 907 86 838

Ansatt siden:2021

Prosjekterende ingeniør

Magnus A. Hestnes


Tittel:Prosjekterende ingeniør

Epost:magnus.hestnes@htb.no

Telefon:+47 473 91 501

Ansatt siden:2022

Prosjekterende ingeniør

Kenneth Akerø Hjelm

Utd.:Byggingeniør

Epost:kah@htb.no

Telefon:+47 471 46 212

Ansatt siden:2022

Prosjekterende ingeniør

Krister Djuve Arnesen


Tittel:Prosjekterende ingeniør

Epost:kda@htb.no

Telefon:+47 952 03 973

Ansatt siden:2016

Anleggsleder

Anleggsleder

Endre J. Aarra

Anleggsleder

Marit Mosevoll

Anleggsleder

Arne M. Aakvaag

Anleggsleder

Torbjørn Småland

Anleggsleder

Endre J. Aarra


Tittel:Tømrer - Mester

Epost:endre.aarra@htb.no

Telefon:+47 404 45 652

Ansatt siden:2014

Anleggsleder

Marit Mosevoll


Epost:marit.mosevoll@htb.no

Telefon:+47 976 77 895

Ansatt siden:2022

Anleggsleder

Arne M. Aakvaag


Tittel:Tømrer

Epost:ama@htb.no

Telefon:+47 488 97 638

Ansatt siden:2002

Anleggsleder

Torbjørn Småland


Tittel:Tømrer

Epost:torbjorn.smaland@htb.no

Telefon:+47 488 97 637

Ansatt siden:2004

UTFØRENDE

Montør

Trond Kjærgård

Montør

Jan Roar Solberg

Montør

Trond Gjerstad

Montør

Marcus J. Metso

Montør

Kurt Arne Nesse

Montør

Stig P. Småland

Driftsleder

Trond A. Johansen

Montør

Svein Arne Prestun

Montør

Bjørn Martin Storebø

Montør

Raymond Johannessen

Montør

Trond Kvamme

Montør

Robert Madry

Montør

Roald Burkeland

Montør

Sjur Bysheim

Montør

Leander F. Losnegård

Montør

Trond N. Sæterdal

Montør

Audrius Jurgilas

Montør

Miroslaw M. Stromski

Montør

Torstein Mjelde

Montør

Trond Hagebø

Montør

Ola F. Hindenes

Montør

Andrè Zahl Berthelsen

Montør

Kristian Aareskjold

Montør

Olav Breisten

Montør

Benjamin Jørgensen

Montør

Andrej Dodonov

Montør

Stian Skansen

Montør

Nicolai Draugsvoll

Driftsleder

Steinar Langøen

Montør

Helge Marøy

Montør

Christoffer R. Blomgren

Montør

Piotr Maka

Montør

Aurelijus Jankauskas

Montør

Tomasz Piwnik

Montør

Stian Kobbeltvedt

Montør

Franciszek Medlak

Montør

Andreas A. Totlandsdal

Montør

Jan Tore Mostrøm

Montør

Samuel Magnesen

Montør

Tarjei Solberg

Montør

Alf Kristian Bøe

Montør

Trond Kjærgård


Tittel:Tømrer

Epost:trond.kjergard@htb.no

Telefon:+47 480 56 299

Ansatt siden:2018

Montør

Jan Roar Solberg


Montør

Trond Gjerstad


Tittel:Montør

Epost:Trond.Gjerstad@htb.no

Telefon:+47 906 72 683

Ansatt siden:2022

Montør

Marcus J. Metso


Tittel:Tømrer

Epost:marcus.metso@htb.no

Telefon:+47 922 50 033

Ansatt siden:2017

Montør

Kurt Arne Nesse


Epost:kurt.arne.nesse@htb.no

Telefon:+47 984 59 076

Ansatt siden:2017

Montør

Stig P. Småland


Epost:stig.smaland@htb.no

Telefon:+47 993 87 646

Ansatt siden:2007

Driftsleder

Trond A. Johansen


Epost:trond.johansen@htb.no

Telefon:+47 488 80 440

Ansatt siden:2010

Montør

Svein Arne Prestun


Tittel:Tømrer

Epost:sap@htb.no

Telefon:+47 488 97 634

Ansatt siden:1993

Montør

Bjørn Martin Storebø


Tittel:Montør

Epost:bms@htb.no

Telefon:+47 965 11 324

Ansatt siden:2022

Montør

Raymond Johannessen


Tittel:Montør

Epost:raymond.johannessen@htb.no

Telefon:+47 977 67 165

Ansatt siden:2020

Montør

Trond Kvamme


Tittel:Montør

Epost:trond.kvamme@htb.no

Telefon:+47 479 05 028

Ansatt siden:2021

Montør

Robert Madry


Tittel:Montør

Epost:robert.madry@htb.no

Telefon:+47 486 76 912

Ansatt siden:2020

Montør

Roald Burkeland


Epost:roald.burkeland@htb.no

Telefon:+47 986 75 943

Ansatt siden:2016

Montør

Sjur Bysheim


Tittel:Tømrer

Epost:sjur.bysheim@htb.no

Telefon:+47 488 80 449

Ansatt siden:2007

Montør

Leander F. Losnegård


Tittel:Montør

Epost:lfl@htb.no

Telefon:+47 480 32 754

Ansatt siden:2019

Montør

Trond N. Sæterdal


Tittel:Montør

Epost:trond.saetredal@htb.no

Telefon:+47 922 90 974

Ansatt siden:2020

Montør

Audrius Jurgilas


Tittel:Tømrer

Epost:audrius.jurgilas@htb.no

Telefon:+47 966 91 297

Ansatt siden:2016

Montør

Miroslaw M. Stromski


Montør

Torstein Mjelde


Tittel:Montør

Epost:torstein.mjelde@htb.no

Telefon:+47 902 44 831

Ansatt siden:2021

Montør

Trond Hagebø


Tittel:Tømrer

Epost:trond.hagebo@htb.no

Telefon:+47 981 27 464

Ansatt siden:2015

Montør

Ola F. Hindenes


Tittel:Montør

Epost:ola.hindenes@htb.no

Telefon:+4792848790

Ansatt siden:2021

Montør

Andrè Zahl Berthelsen


Tittel:Montør

Epost:azb@htb.no

Telefon:+47 415 41 929

Ansatt siden:2019

Montør

Kristian Aareskjold


Tittel:Montør

Epost:kristian.aareskjold@htb.no

Telefon:+47 934 00 949

Ansatt siden:2020

Montør

Olav Breisten


Tittel:Tømrer - Fagskole bygg

Epost:olav.breistein@htb.no

Telefon:+47 408 74 241

Ansatt siden:2015

Montør

Benjamin Jørgensen


Montør

Andrej Dodonov


Tittel:Montør

Epost:andrej.dodonov@htb.no

Telefon:+370 645 16872

Ansatt siden:2022

Montør

Stian Skansen


Tittel:Montør

Epost:stian.skansen@htb.no

Telefon:+47 926 53 543

Ansatt siden:2021

Montør

Nicolai Draugsvoll


Tittel:Montør

Epost:Nicolai.Draugsvoll@htb.no

Telefon:+47 952 83 079

Ansatt siden:2020

Driftsleder

Steinar Langøen


Tittel:Tømrer

Epost:steinar.langoen@htb.no

Telefon:+47 488 80 441

Ansatt siden:2009

Montør

Helge Marøy


Epost:helge.maroy@htb.no

Telefon:+47 404 45 656

Ansatt siden:2014

Montør

Christoffer R. Blomgren


Tittel:Montør

Epost:CRB@htb.no

Telefon:+47 991 51 770

Ansatt siden:2020

Montør

Piotr Maka


Epost:piotr.maka@htb.no

Telefon:+47 465 81 732

Ansatt siden:2011

Montør

Aurelijus Jankauskas


Tittel:Montør

Epost:Aurelijus.Jankauskas@htb.no

Telefon:+47 967 34 527

Ansatt siden:2022

Montør

Tomasz Piwnik


Tittel:Montør

Epost:tomasz.piwnik@htb.no

Telefon:+4796672239

Ansatt siden:2021

Montør

Stian Kobbeltvedt


Tittel:Montør

Epost:stian.kobbeltvedt@htb.no

Telefon:+47 923 19 169

Ansatt siden:2019

Montør

Franciszek Medlak


Tittel:Tømrer

Epost:franciszek.medlak@htb.no

Telefon:+47 404 45 650

Ansatt siden:2006

Montør

Andreas A. Totlandsdal


Tittel:Montør

Epost:andreas.totlandsdal@htb.no

Telefon:+47 910 08 806

Ansatt siden:2021

Montør

Jan Tore Mostrøm


Tittel:Tømrer

Epost:jan.tore.mostrom@htb.no

Telefon:+47 488 97 636

Ansatt siden:2007

Montør

Samuel Magnesen


Tittel:Montør

Epost:samuel.magnesen@htb.no

Telefon:+47 986 23 689

Ansatt siden:2021

Montør

Tarjei Solberg


Tittel:Montør

Epost:tarjei.solberg@htb.no

Telefon:+47 481 42 194

Ansatt siden:2022

Montør

Alf Kristian Bøe


Tittel:Tømrer

Epost:akb@htb.no

Telefon:+47 404 45 653

Ansatt siden:2012