ANSATTE I HTB

LEDELSE

Administrerende direktør

Ronny Laastad

ADMIN ANSVARLIG

Vivian Jacobsen

IKT Ansvarlig

Roger Helgesen

Administrerende direktør

Ronny Laastad


Daglig leder og prosjektutvikler.

ADMIN ANSVARLIG

Vivian Jacobsen


IKT Ansvarlig

Roger Helgesen


Ansvarlig for drift og planlegging av IKT systemer i Helgesen tekniske bygg

ADMINISTRASJON

Regnskap og økonomi

Åse Greve Tepstad

Kontormedarbeider

Randi Vevle

HMSKS fagansvarlig

Harald Rostrup

Regnskap og økonomi

Åse Greve Tepstad


Kontormedarbeider

Randi Vevle


HMSKS fagansvarlig

Harald Rostrup


PROSJEKTUTVIKLING

Administrerende direktør

Ronny Laastad

Utvikler

Jon Anders Birkeland

Utvikler

Daniel Kleiveland

Administrerende direktør

Ronny Laastad


Daglig leder og prosjektutvikler.

Utvikler

Jon Anders Birkeland


Tittel:Master i teknologi - Sivilingeniør

Epost:jab@htb.no

Telefon:+47 934 63 589

Ansatt siden:2010

Utvikler

Daniel Kleiveland


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:Daniel.kleiveland@htb.no

Telefon:+47 911 37 741

Ansatt siden:2013

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektleder

Øystein Njåstad

Prosjektleder

Bjarte Bjørsvik

Prosjektleder

Inge Olav Skåden

Prosjektleder

Ole Bergmann

Prosjektleder

Tonny Hjertås

Prosjektleder

Kjell Roald Naglestad

Prosjektleder

Øystein Njåstad


Koordinator for prosjektleder avdeling

Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:ONJ@htb.no

Telefon:+47 934 63 587

Ansatt siden:2012

Prosjektleder

Bjarte Bjørsvik


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:Bjarte@htb.no

Telefon:+47 934 63 586

Ansatt siden:2006

Prosjektleder

Inge Olav Skåden


Tittel:Tømrer / Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:IOS@htb.no

Telefon:+47 488 80 442

Ansatt siden:2013

Prosjektleder

Ole Bergmann


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:ole.bergmann@htb.no

Telefon:+47 928 11 959

Ansatt siden:2015

Prosjektleder

Tonny Hjertås


Epost:Tonny@htb.no

Telefon:+47 934 63 585

Ansatt siden:1989

Prosjektleder

Kjell Roald Naglestad


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:kjell.roald.naglestad@htb.no

Telefon:+47 481 25 278

Ansatt siden:2015

PROSJEKTERING

Prosjekterende

Ole-Harald Bleikli

Prosjekterende/Søknad

Jakob Aglen

Prosjekterende

Torbjørn Hovden

Prosjekterende

Simon Kveen

Prosjekterende

John Arve Hjellvik

Prosjekterende

Torgeir Hauge

Prosjekterende

Øyvind B. Mjelde

Prosjekterende

Henrik A Hestnes

Teknisk tegner - Illustratør

Kevin Gullanger

Prosjekterende

Torstein Bu

Torgeir Selsøyvold

Torgeir Selsøyvold

Prosjekterende

Ole-Harald Bleikli

Er koordinator for prosjektlerings avdeling


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:ole-harald@htb.no

Telefon:+47 488 80 443

Ansatt siden:2012

Prosjekterende/Søknad

Jakob Aglen


Tittel:Bachelor i arkitektur og Master i design

Epost:jakob.aglen@htb.no

Telefon:+47 986 53 144

Ansatt siden:2019

Prosjekterende

Torbjørn Hovden


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:torbjorn.hovden@htb.no

Telefon:+47 920 14 278

Ansatt siden:2014

Prosjekterende

Simon Kveen


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:simon.kveen@htb.no

Telefon:+47 977 87 164

Ansatt siden:2017

Prosjekterende

John Arve Hjellvik


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:john.arve.hjellvik@htb.no

Telefon:+47 488 80 448

Ansatt siden:2014

Prosjekterende

Torgeir Hauge


Tittel:Tømrer - Fagskole bygg

Epost:torgeir.hauge@htb.no

Telefon:+47 975 13 884

Ansatt siden:2017

Prosjekterende

Øyvind B. Mjelde


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:obm@htb.no

Telefon:+47 907 51 965

Ansatt siden:2019

Prosjekterende

Henrik A Hestnes


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:henrik.hestnes@htb.no

Telefon:+47 404 91 797

Ansatt siden:2019

Teknisk tegner - Illustratør

Kevin Gullanger


Tittel:Teknisk tegner

Epost:kevin.gullanger@htb.no

Telefon:+47 930 20 451

Ansatt siden:2021

Prosjekterende

Torstein Bu


Tittel:Bachelor i ingeniørfag - bygg

Epost:torstein.bu@htb.no

Telefon:+47 417 30 363

Ansatt siden:2020

Torgeir Selsøyvold

Tittel:Prosjekterende

E-post:torgeir.selsoyvold@htb.no

Ansatt siden:2021

Anleggsleder

Anleggsleder

Henrik T. Nygaard

Anleggsleder

Endre J. Aarra

Anleggsleder

Henrik T. Nygaard


Tittel:Tømrer - Teknisk fagskole

Epost:henrik.nygaard@htb.no

Telefon:+47 924 92 070

Ansatt siden:2014

Anleggsleder

Endre J. Aarra


Tittel:Tømrer - Mester

Epost:endre.aarra@htb.no

Telefon:+47 404 45 652

Ansatt siden:2014

UTFØRENDE

Montør

Helge Marøy

Montør

Alf Kristian Bøe

Montør

Benjamin Jørgensen

Montør

Leander F. Losnegård

Montør

Kristian Aareskjold

Montør

Stian Skanssen

Montør

Krister Djuve Arnesen

Montør

Kurt Arne Nesse

Montør

Svein Arne Prestun

Montør

Torstein Mjelde

Montør

Trond Kjærgård

Montør

Raymond Johannessen

Montør

Trond Hagebø

Driftsleder

Steinar Langøen

Montør

Jan Tore Mostrøm

Montør

Marcus J. Metso

Montør

Torbjørn Småland

Montør

Sjur Bysheim

Montør

Adam Dekert

Montør

Trond Kvamme

Montør

Audrius Jurgilas

Montør

Piotr Maka

Montør

Tomasz Piwnik

Montør

Trond N. Sæterdal

Montør

Arne M. Aakvaag

Montør

Stig P. Småland

Montør

Olav Breisten

Montør

Ola F. Hindenes

Montør

Roald Burkeland

Montør

Stian Kobbeltvedt

Montør

Andrè Zahl Berthelsen

Montør

Jan Roar Solberg

Montør

Franciszek Medlak

Driftsleder

Trond A. Johansen

Montør

Robert Madry

Montør

Helge Marøy


Epost:helge.maroy@htb.no

Telefon:+47 404 45 656

Ansatt siden:2014

Montør

Alf Kristian Bøe


Tittel:Tømrer

Epost:akb@htb.no

Telefon:+47 404 45 653

Ansatt siden:2012

Montør

Benjamin Jørgensen


Montør

Leander F. Losnegård


Tittel:Montør

Epost:lfl@htb.no

Telefon:+47 480 32 754

Ansatt siden:2019

Montør

Kristian Aareskjold


Tittel:Montør

Epost:kristian.aareskjold@htb.no

Telefon:+47 934 00 949

Ansatt siden:2020

Montør

Stian Skanssen


Tittel:Montør

Epost:stian.skansen@htb.no

Telefon:+47 926 53 543

Ansatt siden:2021

Montør

Krister Djuve Arnesen


Tittel:Montør

Epost:kda@htb.no

Telefon:+47 952 03 973

Ansatt siden:2016

Montør

Kurt Arne Nesse


Epost:kurt.arne.nesse@htb.no

Telefon:+47 984 59 076

Ansatt siden:2017

Montør

Svein Arne Prestun


Tittel:Tømrer

Epost:sap@htb.no

Telefon:+47 488 97 634

Ansatt siden:1993

Montør

Torstein Mjelde


Tittel:Montør

Epost:torstein.mjelde@htb.no

Telefon:+4790244831

Ansatt siden:2021

Montør

Trond Kjærgård


Tittel:Tømrer

Epost:trond.kjergard@htb.no

Telefon:+47 480 56 299

Ansatt siden:2018

Montør

Raymond Johannessen


Tittel:Montør

Epost:raymond.johannessen@htb.no

Telefon:+47 977 67 165

Ansatt siden:2020

Montør

Trond Hagebø


Tittel:Tømrer

Epost:trond.hagebo@htb.no

Telefon:+47 981 27 464

Ansatt siden:2015

Driftsleder

Steinar Langøen


Tittel:Tømrer

Epost:steinar.langoen@htb.no

Telefon:+47 488 80 441

Ansatt siden:2009

Montør

Jan Tore Mostrøm


Tittel:Tømrer

Epost:jan.tore.mostrom@htb.no

Telefon:+47 488 97 636

Ansatt siden:2007

Montør

Marcus J. Metso


Tittel:Tømrer

Epost:marcus.metso@htb.no

Telefon:+47 922 50 033

Ansatt siden:2017

Montør

Torbjørn Småland


Tittel:Tømrer

Epost:torbjorn.smaland@htb.no

Telefon:+47 488 97 637

Ansatt siden:2004

Montør

Sjur Bysheim


Tittel:Tømrer

Epost:sjur.bysheim@htb.no

Telefon:+47 488 80 449

Ansatt siden:2007

Montør

Adam Dekert


Tittel:Montør

Epost:adam.dekert@htb.no

Telefon:+47 919 93 153

Ansatt siden:2020

Montør

Trond Kvamme


Tittel:Montør

Epost:trond.kvamme@htb.no

Telefon:+47 479 05 028

Ansatt siden:2021

Montør

Audrius Jurgilas


Tittel:Tømrer

Epost:audrius.jurgilas@htb.no

Telefon:+47 966 91 297

Ansatt siden:2016

Montør

Piotr Maka


Epost:piotr.maka@htb.no

Telefon:+47 465 81 732

Ansatt siden:2011

Montør

Tomasz Piwnik


Tittel:Montør

Epost:tomasz.piwnik@htb.no

Telefon:+4796672239

Ansatt siden:2021

Montør

Trond N. Sæterdal


Tittel:Montør

Epost:trond.saetredal@htb.no

Telefon:+47 922 90 974

Ansatt siden:2020

Montør

Arne M. Aakvaag


Tittel:Tømrer

Epost:ama@htb.no

Telefon:+47 488 97 638

Ansatt siden:2002

Montør

Stig P. Småland


Epost:stige.smaland@htb.no

Telefon:+47 993 87 646

Ansatt siden:2007

Montør

Olav Breisten


Tittel:Tømrer - Fagskole bygg

Epost:olav.breistein@htb.no

Telefon:+47 408 74 241

Ansatt siden:2015

Montør

Ola F. Hindenes


Tittel:Montør

Epost:ola.hindenes@htb.no

Telefon:+4792848790

Ansatt siden:2021

Montør

Roald Burkeland


Epost:roald.burkeland@htb.no

Telefon:+47 986 75 943

Ansatt siden:2016

Montør

Stian Kobbeltvedt


Tittel:Montør

Epost:stian.kobbeltvedt@htb.no

Telefon:+47 923 19 169

Ansatt siden:2019

Montør

Andrè Zahl Berthelsen


Tittel:Montør

Epost:azb@htb.no

Telefon:+47 415 41 929

Ansatt siden:2019

Montør

Jan Roar Solberg


Montør

Franciszek Medlak


Tittel:Tømrer

Epost:franciszek.medlak@htb.no

Telefon:+47 404 45 650

Ansatt siden:2006

Driftsleder

Trond A. Johansen


Epost:trond.johansen@htb.no

Telefon:+47 488 80 440

Ansatt siden:2010

Montør

Robert Madry


Tittel:Montør

Epost:robert.madry@htb.no

Telefon:+47 486 76 912

Ansatt siden:2020