Fra idè til ferdig bygg

HTB er en erfaren totalentreprenør, og vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for våre kunder. Sammen skaper vi bygg som er tilpasset kundens behov.

Lang erfaring, høy kompetanse og stor grad av samarbeidsvilje er kjerneverdier hos oss, og vi tar oss av ditt prosjekt fra idè til ferdig bygg. Vi er sentralt godkjent.

Velg en entreprenør du kan stole på. Velg HTB.

  • Vi kjenner lovene og forskriftene
  • Vi tar oss av papirarbeidet
  • Vi prosjekterer i nært samarbeid med kunden
  • Vi setter opp et realistisk tids og kostnadsskjema
  • Vi leverer et produkt der byggherren til slutt bare kan trykke på knappen, og starte produksjonen, forretningen eller annen næringsvirksomhet.
Close Menu