Fra idè til ferdig bygg

HTB er en erfaren totalentreprenør, og vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for våre kunder. Sammen skaper vi bygg som er tilpasset kundens behov.

Lang erfaring, høy kompetanse og stor grad av samarbeidsvilje er kjerneverdier hos oss, og vi tar oss av ditt prosjekt fra idè til ferdig bygg.
– Vi er sentralt godkjent
– Vi er NS-EN ISO 9001:2015 sertifisert
– Vi er Miljøsertifisert ISO-14001

Velg en entreprenør du kan stole på. Velg HTB.

Din entreprenør