Hva skjedde?
Beskrivelse av hendelse/observasjon, konsekvens og strakstiltak
Vennligst legg ved bilder av hendelsen