REMA1000 HUSNES

Kategori:
Næringsbygg

BTA:
1300 m²

Byggeår:
2016

Entrepriseform:
Totalenterprise

Prosjektleder:
Øystein Njåstad

Ny Rema 1000 butikk på Husnes på ca. 1300m2 BRA. Bygget er en av de første Rema 1000 butikkene etter det nye designkonseptet utarbeidet av arkitektfirmaet Snøhetta. Bygget er laget i stålkonstruksjon og sandwichelementer. Aerogel veggelementer og Noxite takbelegg er også nyttet.