PSW Storemyra

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
Kategori: Industribygg med administrasjon
BTA: 10 700 m²
Byggetid: 11mnd
Byggeår: 2018/2019
Entrepriseform: Totalenterprise
Prosjektleder: Bjarte Bjørsvik

Kontor-, verksted- og lagerfasiliteter for PSW Group på 62daa tomt.

Kran kapasitet 575t fordelt på 11 traverser.