GRAFISK TRYKK

Kategori:

Industri

BTA:

4800 m2

Byggeår:

2004/2010

Entrepriseform:

Totalenterprise

Prosjektleder:

Tonny Hjertås

Trykkbedrift med administrasjon.