Foto og illustrasjoner: HTB AS

Fleslandvegen 70

Kategori:
Næringsbygg

BTA:
Ca. 15 000 m²

Byggeår:
2019 – d.d

Entrepriseform:
Totalenterprise

Prosjektleder:
Inge Olav Skåden

 

Ombygging eksisterende bygg, samt oppføring av to nybygg.